Når du trenger hjelp, hvem skal du ringe?

Ring fastlegen din i legekontorets åpningstid.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Valdres jordmortjeneste

Valdres interkommunale jordmortjeneste har ansvaret for følge og beredskapstjeneste samt svangerskapsoppfølging før og etter fødsel. Vi følger opp de gravide med tidlig livsstilssamtale, gjerne fra svangerskapsuke 6-8.

Åpningstider

Hverdager 08:00 - 15:00

Kontakt

61358927

61361044 for vakthavende jordmor

Svangerskapskontroller gjøres i samarbeid med kvinnens fastlege. Jordmødrene har hovedansvaret for mor og barn den første uka etter fødsel. Vi tilstreber å få til hjemmebesøk til alle nybakte familier 1-3 dager etter hjemkomst fra sykehuset. Deretter overtar helsestasjon i den kommunen familien hører hjemme i. Ved tidlig hjemreise fra sykehuset kan vi tilby prøvetaking til nyfødtscreening (blodprøve i hælen på barnet), bilisjekk (måle evt gulsott), hørselstest, vektkontroll samt ammeveiledning.

Planlagte fødsler skjer hovedsakelig på fødeavdelingene på Gjøvik, Lillehammer og i noen tilfeller Ringerike for de som bor sør i Valdres.  

Gravide kan kontakte jordmødrene ved spørsmål om lite liv, vannavgang, blødninger i svangerskapet samt rier med mer. De vil også få hjelp til å vurdere om fødselen er i gang samt om de trenger jordmorfølge til sykehuset. Hvis fødselen har kommet lang og jordmor vurderer at man ikke rekker frem til sykehuset, finnes det en fødestue til nødfødsler lokalisert på VLMS.  

Alle fire jordmødrene har videreutanning i psykisk helse i svangerskap og barseltid samt to har videreutdanning i akupunktur og kan f.eks sette modningsakupunktur etter uke 38.

Jordmødrene har døgnkontinuerlig vaktberedskap som dekker akutte henvendelser fra de gravide. Ta kontakt med Valdres legevakt på telefon 116117 eller 61361044. De setter over til vakthavende jordmor.

Jordmødrene holder seg bla faglig oppdatert med flere fagdager og simuleringstrening på fødeavdelingen på Gjøvik i året samt hospitering for å opprettholde kompetansen.

Legevakt på dagtid dekkes av regionens
fastlegekontor.

Etnedal legekontor

Etnedal kommune
61 12 13 30

Bagn legesenter

Sør-Aurdal kommune
61 34 85 50

Fagernes legesenter

Nord-Aurdal kommune
61 35 98 88

Slidre legesenter

Vestre Slidre kommune
61 34 47 90

Legekontoret i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune
61 35 29 00

Vang legekontor

Vang kommune
61 36 95 00

Når skal du ringe 113?

Når bør du ringe legevakten
116117?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
Høy feber – særlig hos barn
Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
Moderate pustevansker
Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
Akutt sykdom eller alvorlig forverring
Plutselig og uforklarlig ustøhet
Slapt og medtatt barn eller voksen
Brystsmerter i mer enn fem minutter
Alvorlig psykisk sykdom
Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
Kuttskader som må sys eller mistanke om brudd

Praktisk informasjon

Ventetid

Legevakten prioriterer pasienter med akutte skader og alvorlig sykdom. For at du som pasient skal få riktig behandling til rett tid, deles du av legevaktsykepleier inn i hastegrad etter medisinske kriterier. Verktøyet hjelper oss til å vurdere og prioritere ditt behov for helsehjelp. Du vil derfor kunne opplever at pasienter som har kommet etter deg likevel kan komme før deg i køen.

Transport

Dersom du av medisinske årsaker har behov for drosje, bestiller legevaktsentralen dette for deg. Da får drosjen en elektronisk rekvisisjon direkte. Du må kun betale egenandel.  

Vi gjør oppmerksom på at i de tilfeller hvor pårørende velger å bli med pasient i drosje/ambulanse til legevakten, har pårørende ikke krav på å få dekket hjemreisen dersom pasient blir innlagt på institusjon eller sykehus.  

Apotek

Legevakten skriver kun ut medikamenter som gjelder den akutte behandlingen. Faste medisiner må man få resept fra fastlege. Resepter hentes ut på apotek og dersom apotek er stengt, får man kjøpt med seg startdose på behandlingen fra legevakten.

Behov for tannlege?

Behandling av tannverk/tannskader behandles best av tannlege. Det finnes ingen offentlig tannlegevakt i distriktet. Ved tannskader kan du kontakte legevakten som kan bistå med å vurdere dette. Ved behov for akutt tannlegehjelp ellers må man selv forsøke og ringe ulike tannleger.

Røntgen

Røntgenavdelingen på VLMS-bygget er kun åpen på dagtid 08 – 15.30 og i enkelte høytider. Ved mistanke om brudd henvises du fra legevakten til Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Pårørende

Vi oppfordrer pasienter til ikke å ha med flere pårørende enn det som er nødvendig. Hovedregelen er at barn og andre pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager.

Kart, adresse og parkering

Valdres legevakt  
Garlivegen 14, 2900 Fagernes

Parkering  

Parkering er gratis. Vi ber om at det benyttes VLMS sine oppmerkede parkeringsplasser på nedsiden av VLMS-bygget så langt pasientens tilstand tillater det. Se skiltning og ta trapp eller heis opp fra plan 0 til plan 1.  

Der er ellers et fåtall parkeringsplasser i tilknytning til legevaktinngangen i Garlivegen. Disse parkeringsplassene er forbeholdt kort av- og påstigning, for pasienter med tilstander hvor det haster å bli tilsett av lege, og for pasienter med funksjonsnedsettelser hvor man av helsemessige årsaker har vansker med forflytning fra parkeringsplass og inn på legevakten.

Pris

Du betaler egenandeler for behandling etter samme satser som hos fastlegen. Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling. Se mer informasjon om egenandeler for helsetjenester på helsenorge.no.  

Vær obs på at folketrygden ikke dekker utgifter til materiell og legemidler. Grupper som slipper å betale egenandel og de som har fått frikort kan derfor måtte dekke utgifter for dette. Vi anbefaler alle pasienter som er behandlet ved legevakten om å sjekke betalingsautomaten for evt. utestående beløper ved avreise.  

Frikort

Har du frikort skal du ikke betale egenandel på legevakt. Vårt journalsystem skal automatisk innhente opplysninger om frikort, men har du nylig fått frikort er det lurt å medbringe dette til legevakten.  

Dersom du har frikort som ikke er blitt registrert, og du har betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt fra Helfo. Her kan du lese mer informasjon om frikort for helsetjenester.  

Betaling

Valdres legevakt benytter seg av betalingsløsning fra Convene. Legevakten har betalingsautomat på venterommet. Betalingsautomaten tar kun kort. Det er også mulig å betale ved bruk av gebyrfri mobilbetaling. Legevakten må ha registrert riktig telefonnummer på deg for at denne løsningen skal fungere. Dersom du ikke har betalt innen 24 timer fra konsultasjon på legevakt, vil du få tilsendt faktura i posten hvor det vil tilfalle et fakturagebyr.  

Har du spørsmål om faktura send e-post til: valdres.legevakt@nord-aurdal.kommune.no

Journalutskrift eller bekreftelse på fremmøte på legevakten

Legevakten sender som hovedregel digitalt journalnotat til fastlegens journalsystem. Dersom du i etterkant av konsultasjon hos oss har behov for utskrift av journalnotatet, eller en bekreftelse på fremmøte på legevakten, kan henvendelser som ikke inneholder sensitive opplysninger sendes til valdres.legevakt@nord-aurdal.kommune.no. Tjenesten koster 59 kroner.  

Dersom henvendelser inneholder sensitive opplysninger, sendes henvendelsen til Nord-Aurdal kommune: 

  • eDialog - sikker innsending av elektronisk post
  • Brev merkes Valdres legevakt og sendes til:

    Nord-Aurdal kommune
    v/ Virksomhetsleder VLMS
    Postboks 143
    2901 Fagermes

Administrasjon og klage

Dersom du ikke har vært fornøyd med behandlingen hos oss hører vi gjerne fra deg. Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger kan sendes med eDialog eller per post:  

Du har også rett til å sende klagen til andre eller få hjelp til å klage. Les mer på helsetilsynet.no

Samarbeidspartnere
Kommunevåpen for Nord-Aurdal kommune