Når du trenger hjelp, hvem skal du ringe?

Ring fastlegen din i legekontorets åpningstid.

Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Kreftpoliklinikk

Kreftpoliklinikken på VLMS er en underavdeling av Kreftenheten ved Sykehuset Innlandet, og det følges samme retningslinjene og prosedyrene som Sykehuset Innlandet. Vi samarbeider også med andre avdelinger og sykehus når det er behov for det.

Åpningstider

Kl. 08:00-15:00 (tirsdag, onsdag og torsdag)

Kontakt

Pasientene følges opp av kreftleger på sykehuset og det er alltid kreftlege som tar beslutningen om pasienten kan få hele eller deler av behandlingen på VLMS. Behandlingen vil alltid være i tett samarbeid med kreftlegene. Noen behandlinger  startes opp på sykehus, der man ofte kan få videre behandlinger på VLMS.

Kreftpoliklinikken blir ledet av spesialsykepleiere. Det er overlege ved Intermediæravdelingen som har ansvar for poliklinikken ved behov under behandlinger.

Under et behandlingsforløp vi det være behov for legetime med kreftlege. Noen av disse legetimene kan gjennomføres på VLMS med bruk av videokonsultasjon med kreftlege på Gjøvik. Andre ganger vil det være behov for klinisk kontroll eller andre undersøkelser og pasienten må da reise til sykehuset.

I forkant av kurer må pasienten ta blodprøver. Dette kan gjøres på fastlegekontor to dager før behandlingsdagen. Da vil prøvene være klare slik at kreftlegen kan vurdere om kuren skal gis eller ikke.

Kontakten med legene på sykehuset opprettholdes under hele behandlingsforløpet. Kreftpoliklinikken på VLMS er elektronisk tilknyttet sammen med Sykehuset Innlandet med samme journalsystem.

Hva kan utføres på Kreftpoliklinikken ved VLMS?

 • Cellegift
 • Immunterapi
 • Videokonslutasjon
 • Blodtransfunsjoner
 • Instillasjon av medikanmenter i blære
 • Blodprøvekontroll
 • Medisinske tilleggsbehandlinger
 • Stell og skylling av sentrale venekanteter
 • Informasjonssamtaler om kreft, cellegift og bivirkninger av behandling. Ernæring og livsstil.

Kreftpoliklinikken har samarbeid med kreftkoordinator i Valdres.

Legevakt på dagtid dekkes av regionens
fastlegekontor.

Etnedal legekontor

Etnedal kommune
61 12 13 30

Bagn legesenter

Sør-Aurdal kommune
61 34 85 50

Fagernes legesenter

Nord-Aurdal kommune
61 35 98 88

Slidre legesenter

Vestre Slidre kommune
61 34 47 90

Legekontoret i Øystre Slidre

Øystre Slidre kommune
61 35 29 00

Vang legekontor

Vang kommune
61 36 95 00

Når skal du ringe 113?

Når bør du ringe legevakten
116117?

Ved ulykker og alvorlige hendelser der du trenger akutt helsehjelp skal du ringe 113.

Legevakten skal tilby hjelp når fastlegekontoret ditt er stengt, og hjelpen ikke kan vente. Det gjelder også hvis du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner
Høy feber – særlig hos barn
Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene
Moderate pustevansker
Nyoppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord eller utydelig tale
Akutt sykdom eller alvorlig forverring
Plutselig og uforklarlig ustøhet
Slapt og medtatt barn eller voksen
Brystsmerter i mer enn fem minutter
Alvorlig psykisk sykdom
Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig
Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme
Kuttskader som må sys eller mistanke om brudd

Praktisk informasjon

Ventetid

Legevakten prioriterer pasienter med akutte skader og alvorlig sykdom. For at du som pasient skal få riktig behandling til rett tid, deles du av legevaktsykepleier inn i hastegrad etter medisinske kriterier. Verktøyet hjelper oss til å vurdere og prioritere ditt behov for helsehjelp. Du vil derfor kunne opplever at pasienter som har kommet etter deg likevel kan komme før deg i køen.

Transport

Dersom du av medisinske årsaker har behov for drosje, bestiller legevaktsentralen dette for deg. Da får drosjen en elektronisk rekvisisjon direkte. Du må kun betale egenandel.  

Vi gjør oppmerksom på at i de tilfeller hvor pårørende velger å bli med pasient i drosje/ambulanse til legevakten, har pårørende ikke krav på å få dekket hjemreisen dersom pasient blir innlagt på institusjon eller sykehus.  

Apotek

Legevakten skriver kun ut medikamenter som gjelder den akutte behandlingen. Faste medisiner må man få resept fra fastlege. Resepter hentes ut på apotek og dersom apotek er stengt, får man kjøpt med seg startdose på behandlingen fra legevakten.

Behov for tannlege?

Behandling av tannverk/tannskader behandles best av tannlege. Det finnes ingen offentlig tannlegevakt i distriktet. Ved tannskader kan du kontakte legevakten som kan bistå med å vurdere dette. Ved behov for akutt tannlegehjelp ellers må man selv forsøke og ringe ulike tannleger.

Røntgen

Røntgenavdelingen på VLMS-bygget er kun åpen på dagtid 08 – 15.30 og i enkelte høytider. Ved mistanke om brudd henvises du fra legevakten til Sykehuset Innlandet Gjøvik.

Pårørende

Vi oppfordrer pasienter til ikke å ha med flere pårørende enn det som er nødvendig. Hovedregelen er at barn og andre pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager.

Kart, adresse og parkering

Valdres legevakt  
Garlivegen 14, 2900 Fagernes

Parkering  

Parkering er gratis. Vi ber om at det benyttes VLMS sine oppmerkede parkeringsplasser på nedsiden av VLMS-bygget så langt pasientens tilstand tillater det. Se skiltning og ta trapp eller heis opp fra plan 0 til plan 1.  

Der er ellers et fåtall parkeringsplasser i tilknytning til legevaktinngangen i Garlivegen. Disse parkeringsplassene er forbeholdt kort av- og påstigning, for pasienter med tilstander hvor det haster å bli tilsett av lege, og for pasienter med funksjonsnedsettelser hvor man av helsemessige årsaker har vansker med forflytning fra parkeringsplass og inn på legevakten.

Pris

Du betaler egenandeler for behandling etter samme satser som hos fastlegen. Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling. Se mer informasjon om egenandeler for helsetjenester på helsenorge.no.  

Vær obs på at folketrygden ikke dekker utgifter til materiell og legemidler. Grupper som slipper å betale egenandel og de som har fått frikort kan derfor måtte dekke utgifter for dette. Vi anbefaler alle pasienter som er behandlet ved legevakten om å sjekke betalingsautomaten for evt. utestående beløper ved avreise.  

Frikort

Har du frikort skal du ikke betale egenandel på legevakt. Vårt journalsystem skal automatisk innhente opplysninger om frikort, men har du nylig fått frikort er det lurt å medbringe dette til legevakten.  

Dersom du har frikort som ikke er blitt registrert, og du har betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt fra Helfo. Her kan du lese mer informasjon om frikort for helsetjenester.  

Betaling

Valdres legevakt benytter seg av betalingsløsning fra Convene. Legevakten har betalingsautomat på venterommet. Betalingsautomaten tar kun kort. Det er også mulig å betale ved bruk av gebyrfri mobilbetaling. Legevakten må ha registrert riktig telefonnummer på deg for at denne løsningen skal fungere. Dersom du ikke har betalt innen 24 timer fra konsultasjon på legevakt, vil du få tilsendt faktura i posten hvor det vil tilfalle et fakturagebyr.  

Har du spørsmål om faktura send e-post til: valdres.legevakt@nord-aurdal.kommune.no

Journalutskrift eller bekreftelse på fremmøte på legevakten

Legevakten sender som hovedregel digitalt journalnotat til fastlegens journalsystem. Dersom du i etterkant av konsultasjon hos oss har behov for utskrift av journalnotatet, eller en bekreftelse på fremmøte på legevakten, kan henvendelser som ikke inneholder sensitive opplysninger sendes til valdres.legevakt@nord-aurdal.kommune.no. Tjenesten koster 59 kroner.  

Dersom henvendelser inneholder sensitive opplysninger, sendes henvendelsen til Nord-Aurdal kommune: 

 • eDialog - sikker innsending av elektronisk post
 • Brev merkes Valdres legevakt og sendes til:

  Nord-Aurdal kommune
  v/ Virksomhetsleder VLMS
  Postboks 143
  2901 Fagermes

Administrasjon og klage

Dersom du ikke har vært fornøyd med behandlingen hos oss hører vi gjerne fra deg. Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger kan sendes med eDialog eller per post:  

Du har også rett til å sende klagen til andre eller få hjelp til å klage. Les mer på helsetilsynet.no

Samarbeidspartnere
Kommunevåpen for Nord-Aurdal kommune