Nye VLMS

Valdresbygg AS starter etter planen opp med byggearbeidene for det nye tilbygget til VLMS 21. mai 2024. Byggeperioden vil vare frem til januar 2026. På grunn av sikkerhet blir det avsperret et område for byggearbeidene. Avsperringen gjelder både for publikum og de som arbeider ved VLMS eller legesenteret. Rømningsutganger som fører ut i byggeområdet vil allikevel være tilgjengelige under byggeperioden og kan benyttes i en nødsituasjon.

Legesenteret

Besøkende til legesenteret vil måtte benytte inngangen fra oversiden, siden inngangen på nedsiden av bygget må sperres. For å øke kapasiteten på parkeringen for legesenteret blir det planert og gruset opp plassen foran Garlivegen 26 («Isachsenhuset») der det blir reservert P-plasser for legene ved legesenteret. Parkering for besøkende til legesenteret kan dermed utvides til foran «fødestua». Legevaktbil plasseres i den eksisterende garasje mellom Isachsenhuset og fødestua.

VLMS

Det er tilkomst til hovedinngangen på nedsiden av VLMS i byggeperioden. Avsperring av byggeplassen medfører at tilkomsten blir noe smalere fra parkeringen og inn. Det vil være mulig å kjøre frem til dør ved levering av pasienter, men på grunn av mangelfull snuplass henstiller vi derfor at drosjer om å benytte inngangen på oversiden så sant det er kapasitet.

Helikopterlandingsplass

Helikopterlandingsplass kan ikke benyttes i byggeperioden. Reserveløsning for helikopter vil bli klar om kort tid. Helikopterplass vil ikke bli stengt før reserveløsning er på plass.

Ambulanse

Det vil bli etablert to alternative utrykningsveier for ambulanse. Den ene vil gå via ytre del av helikopterlandingsplass og videre samme vei som i dag. Den andre veien etableres østsiden av ambulansestasjonen og direkte ned på E16. Det vil tydelig bli kommunisert fra entreprenør om hvilke veier som kan benyttes. Dersom det er spørsmål angående byggearbeidene, ta kontakt med undertegnende på mail eller telefon.

Kommunevåpen for Nord-Aurdal kommune