Kreftkoordinator for Valdres

Hegejpg

Kreftkoordinator

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene.

 

Mer om Kreftkoordinators oppgaver

Regional kreftkoordinator jobber både fagutviklende, systemrettet og pasientnært.

Kreftkoordinator:

  • Skal være synlig og lett tilgjengelig lavterskeltilbud for pasienter, pårørende og helsetjenesten – i alle faser av sykdommen   
  • Skal bidra til å legge hverdagen til rette sammen med kreftsyke og pårørende, i samarbeid med ressurssykepleier i kommunen
  • Kan bidra til å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunene, også ikke-kommunale tilbud – i samarbeid med annen helsetjeneste
  • Skal bidra til gode rutiner og system for kreftomsorg i kommunene
  • Skal gi informasjon, råd og rettledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt
  • Skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor

 

Regional kreftkoordinator skal være naturlig kontaktpunkt og pådriver for gode rutiner og system for kreftomsorg i Valdres, i alle deler av pasientforløpet.

Forebyggende arbeid gjennom folkehelsefokus og samarbeid med frisklivsentraler er og aktuelt. Et viktig mål er å dekke områder som i dag ikke fungerer godt nok; f. eks tidlig etter diagnose, i kreftrammede familier med barn, i rehabiliteringsfasen, og gi nødvendig støtte til pårørende.

KK skal også arbeide nært med pasientforeninger, likemenn og frivillige.

Alle kommunene i regionen har en til to ressurssykepleiere i palliasjon og kreftomsorg. En av oppgavene til regional KK er å lede dette fagnettverket i Valdres.

Les mer om hva kreftkoordinator kan brukes til på kreftforeningen sin nettside.

 

Hege Birketvedt Eklund, Kreftkoordinator i Valdres:

Hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Mobiltelefon: 92665149

Kl 08.30 -15.00 (mandag, onsdag, torsdag)

Postadresse;

Kreftkoordinator Eklund, VLMS, Garlivegen14, 2900 Fagernes

Besøksadresse:

Hege har kontor i underetasjen på Fagernes legesenter. Ta kontakt for å gjøre avtale. Ring, send sms eller mail ( ikke send sensitive helseopplysninger pr mail eller sms)

Du trenger ingen henvisning, og bistand fra kreftkoordinator koster ingen ting.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes