Vestre Slidre folkeakademi

Slidre

Kontaktperson
Per Olav Eide
Telefon
91674876
Type
Frivillig-lag-forening
Aktivitet
Kurs/foredrag,Møteplass,Aktivitetstilbud,Kulturtilbud
Område
Vestre Slidre
Beskrivelse av virksomheten
Eit folkeakademi er eit ideelt lag som arbeider for å fremje eit allsidig kulturliv i kommunen, til dømes ved å arrangere foredrag, konsertar, teater eller andre typer kulturprogram. Program om samfunnsaktuelle tema av lokal eller global karakter med påfølgjande debatt kan ein og arrangere. Målsetjinga er å gje folk i alle aldre gode kulturopplevingar og å skape engasjement rundt viktige samfunnssaker.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.