Valdres barne- og ungdomsteater

NABS, skulen i Slidre og Tingvang i Øystre Slidre

Kontaktperson
Christian Blix-Nilsen
Telefon
90016167
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal,Øystre Slidre,Vestre Slidre,Vang,Etnedal
Beskrivelse av virksomheten
Me er ein teatergruppe for barn og unge mellom 8 og 18 år. Våre prosjekt blir framført i kulturhuset på Fagernes i april kvart år. Deltakarane får øve seg i munnleg framføring, song og dans. Øvingane varar i to timar, men på våren er det helgeøvingar i kulturhuset. I år vil me vise Trollmannen frå Oz på Valdres folkemuseum si utescena. Emil i Lønneberget vil også komme på utescena i 2022.
Formell kompetanse
Anica Seljestad har lang teatererfaring og med hennar kompetanse har teatergruppa nådd høge resultat. Gruppa har deltakarar som har vore i gruppa over mange år og mange nye melder seg kvart år. Publikum er også veldig interessert i framføringane våre.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.