Sør-Aurdal Kommune: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Sør-Aurdal kommune

Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning,Kurs/foredrag
Område
Sør-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Helsestasjon for barn, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom er et lovpålagt helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år, og til gravide som går til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal være en lett tilgjengelig og gratis tjeneste.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.