Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal

Kontaktperson
Sentralbord
Telefon
61 35 90 00
Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning,Aktivitetstilbud,Behandling,Kulturtilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Helse- og omsorgstjenester, kulturtilbud, dag- og aktivitetstilbud, etc.
Formell kompetanse
Kommunale tjenester, se hjemmeside for mer informasjon eller kontakt kommunens sentralbord

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.