Etnedal Kommune: Helsesøster

Kyrkjevegen 12, Etnedal

Type
Kommunal
Aktivitet
Samtale/veiledning
Område
Etnedal
Beskrivelse av virksomheten
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har tilbud til gravide, barn, ungdom, og foreldre. Vår oppgave er å forebygge sykdom og skade blant barn og unge og å fremme deres helse og trivsel. Vi legger vekt på fysisk, psykisk og sosial utvikling. Konsultasjoner kan foregå individuelt og i grupper. Hovedansvar for omsorg av egne barn ligger hos foreldrene. Vår viktigste rolle blir å støtte opp under dette ansvaret i samarbeid med familien. Vi tilbyr foreldreveiledningsprogrammet COS-P (Trygghetssirkelen, forebyggende kurs til alle foreldre, https://www.r-bup.no/no/vaare_utdanninger/trygghetssirkelen#, enten i grupper eller til enkeltforeldre/-familier. Grupper vil bli publisert. I tillegg tilbyr vi TIBIR-rådgivning (foreldrerådgivning, kurs til foreldre som trenger råd og tips til håndtering av utfordrende atferd hos sitt barn, https://www.pmto.no/tilbud-til-familier/tibir )
Formell kompetanse
Helsesjukepleier er sjukepleier med videreutdanning i helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.