Om ressurskartet

«DU KAN IKKE VELGE HVIS DU IKKE VET HVA DU KAN VELGE I»

 

Trenger du hjelp?

Kontakt oss på epost: ressurskartet@valdres.no

 

Målgruppe:

Alle som skaper aktivitetstilbud, fritidstilbud, kulturaktivitet- og undervisning, foredrag, kurs, møteplasser, lokale lag- og foreninger, herunder idrettslag og pasientforeninger, bygdekvinnelag, Røde Kors mm.

I tillegg: alle helsetilbud i Valdres, både kommunale, frivillige og kommersielle skal under paraplyen.

Alle som søker tilbud: individer uavhengig av alder, diagnose og sosioøkonomisk status, men også hjelpeapparatet: friskliv- og frivillighetssentraler, NAV-personell, kommunal helsetjeneste, skoler, flyktningetjeneste, PP-tjeneste mm.

Ovenstående som SØKER frivillige – eller som ønsker å VÆRE frivillige

 

Bakgrunn:

Valdresregionen i Oppland fylke består av seks kommuner med om lag 18 000 innbyggere.

Valdres var i 2006 landets første region med folkehelsekoordinator og med frisklivssentraler i alle kommuner i 2009.

Det ble tidlig klart at oversikt – og koordinering av allerede eksisterende tilbud i regi av frivillige lag, foreninger, kommuner, enkeltpersoner og bedrifter hadde et tilnærmet uutnyttet potensial – for frivillighet, folkehelse, sosial kapital og ressursutnytting.

Arrangører av kurs, veiledning, kultur- og aktivitetstilbud, temakvelder og tillitspersoner i lag/foreninger ønsker deltakere og/eller kunder. Men - oppmøtet er ofte lavt og korresponderer ikke med behovet hos dem som trenger og burde søke aktivitet, tilbud, hjelp og fellesskap.

Å kunne synligjøre alt som finnes er et mål med ressurskartet – for begge parter.

Det skumleste for livskvaliteten er å ikke ha eller ikke vite om fellesskapsarenaer.