Fra E 16

Tjenester i nytt VLMS

Valdres Lokalmedisinsk senter

 

Regionen har hatt et lokalmedisinsk senter siden 2003 med spesialisthelsetjenester som dialyse, røntgen, fødetilbud og en stor spesialistpoliklinikk. I tillegg har regionen samarbeidet om interkommunal legevakt og legevaktsentral siden 2000. Kommunejordmortjenesten er også et regionalt samarbeid som har pågått i mange år. Alle disse tjenestene har vært lokalisert i Fagernes legesenter og Valdres fødestogo sine lokaler.

 

Samhandlingsreformen utfordret Valdreskommunene til å tenke et ytterligere samarbeid og igjennom prosjekter siden 2009 er nå resultatet at nytt Valdres lokalmedisinsk senter bygges i regionsenteret Fagernes. Bygget ferdigstilles i to omganger i 2015 første del i januar og andre del sommeren 2015. Tjenester som har flyttet inn/flytter inn er:

 

Spesialisthelsetjenseten

Dialyse

Røntgen

Følgetjeneste

Spesialistpoliklinikk

 

Interkommunale tjenester

Legevakt

Legevaktsentralen

Intermediæravdeling med kommunale øyeblikkelighjelpsenger (KAD)

Kommunejordmortjeneste

 

Oppland fylkeskommune

Valdres tannklinikk

 

Nord-Aurdal kommune

30 institusjonsplasser

20 omsorgsboliger/leiligheter  sommer 2015

Lokaler for hjemmetjenesten   sommer 2015

Kommunalt hjelpemiddellager  sommer 2015

Kommunal ergoterapi og fysioterapiavdeling

Kantine/produksjonskjøkken

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes