Ole Og Siw

Legekontorene i Valdres

Fastlege skal kontaktes i deres åpningstid. For turister og andre som oppholder seg i regionen og har behov for lege, kontaktes legekontoret i den kommunen du befinner deg i. Nedenfor finner du opplysninger om legekontorer i de seks kommunene.

 

Vang legekontor

Åpningstid kl 08.30-15.00

Telefonnr: 61 36 95 00

Adresse: Tyinvegen 5151, 2975 Vang i Valdres

 

Slidre legesenter

Åpningstid kl 08.30-15.00

Telefonnummer: 61 34 47 90

Adresse: Slidrevegen 16, 2966 Slidre

Nettadresse: http://www.vestre-slidre.kommune.no/tenestemeny/helse/

 

Legekontoret i Øystre Slidre

Åpningstid kl. 08.30-15.00

Telefonnr: 61 35 29 00

Adresse: Bygdinvegen 2134b, 2940 Heggenes

 

Etnedal legekontor

Åpningstid kl. 08.30-15.00

Telefonnr: 61 12 13 30/ 61 12 13 31

Adresse: Kyrkjevegen 24, 2890 Etnedal

 

Bagn legesenter

Åpningstid kl. 08.00-15.30 (kl 08.00-15.00 fra 15. mai - 15. september)

Telefonnr: 61 34 85 50

Adresse: Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn

Nettside: http://sor-aurdal.kommune.no/Artikkel.aspx?AId=2314&back=1&MId1=650

 

Nes legesenter

Åpningsstid: mandag - onsdag - fredag kl 08.00-15.00

Telefonnummer: 32 13 76 28

Adresse: Furusletten 1, 3524 Nes i Ådal

Nettside: http://www.sor-aurdal.kommune.no/tjenester/tjenester/helse/helsetjenester/legevakt/

 

Fagernes legesenter

Åpningstid kl 08.00-15.00

Telefonnr: 61 35 98 88

Adresse: Garlivegen 20, 2900 Fagernes

Nettside: http://fagerneslegesenter.no/

 

Det er felles legevakt for alle seks Valdreskommunene mandag-torsdag kl 15.00-08.00 og fra fredag kl 15.00 - mandag kl 08.00. Legevakten er i nytt Valdres lokalmedisinsk senter (VLMS). Parkering på nedsiden av VLMS og inn via hovedinngang. Hovedinngang i Plan 1 - inn fra Garliveien 14 - kan også benyttes, her er det ikke parkering, men mulighet for av og påstigning.

Bruk av legevakt på ettermiddag, kveld, helg og natt er for oppståtte situasjoner som ikke kan vente til neste virkedag. Legevakt kontaktes på tlf 116117. Ved akutte og livstruende situasjoner må man ringe 113. Dersom man er utenfor Valdres og av ulike årsaker trenger å kontakte Valdres legevakt kan man ringe tlf 61 36 10 44.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes