Besøk på Intermediæravdelingen

Covid 19

Vi har forståelse for at både pasient og pårørende ønsker å møtes igjen. I en vanskelig tid er det viktig for pasienter som er innlagt og helsepersoenell som jobber i avdelingen at vi har klare føringer for hvordan besøk skal foregå for å unngå smitte. 

Vi hadde fra mars til juni besøksforbud på Intermediæravdelingen som følge av COVID19. Myndighetene besluttet at pasienter og deres pårørende/besøkende må gis anledning til å møtes under trygge og gode forhold. Det er i de nasjonale føringer lagt inn at det må utarbeidet lokale retningslinjer som ledelse og kommuneoverlegen har ansvaret for.

I den situasjon landet er i nå ber vi om at besøk i minst mulig grad forekommer. I vår Intermediæravdeling har vi svært syke mennesker og det vil få svært alvorlige konskevenser både for pasienter og bemanningen om vi får smitte inn i avdelingen. Med dagens teknologi håper vi at telefon, facetime ol kan benyttes for å beskytte våre pasienter, sykepleiere og leger.

Vi har begrenset besøk til ett besøk pr dag pr pasient og maks to personer kan komme påbesøk. Pårørende/besøkende bes om å ta kontakt direkte på avdelingen på tlf 61358923 for å gjøre avtale.

Det er innført at alle besøkende/pårørende må ha munnbind og hansker. Det får besøkende/pårørende av helsepersonell i avdelingen ved ankomst. Dette skal være på under hele besøket av smittevernhensyn. Brudd på disse reglene vil medføre at besøkende/pårørende må forlate avdelingen umiddelbart. Det kan også bli et krav om at det tas en hurtigtest før pårørende/besøkende får komme inn i avdelingen. 

Besøk til pasienter som er i livets siste fase vil ha høy prioritet og avdelingen vil legge tilrette for at pårørende og pasient kan få tilbringe mer tid sammen der det er ønskelig. 

 

VLMS 18.02.21

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes