Nytilsatte spesialsykepleiere på kreftpoliklinikken

Nina Og Elisabeth

Elisabeth Bakke Meisdalshagen og Nina Røine er tilsatt som spesialsykepleiere på kreftpoliklinikken på VLMS. De starter formelt i stillingen fra 1 juni. De vil få opplæring både på kreftenheten på Gjøvik sykehus og kreftpoliklinikken på VLMS.

Kreftpoliklinikken har åpent for behandling hver onsdag og torsdag. Det er kreftlege på Gjøvik som bestemmer om pasienter kan få behandlingen sin på VLMS. Dersom det er barn som trenger behandling er det kreftlege på Lillehammer som tar beslutningen.

Kreftpoliklinikken på VLMS åpnet mai 2015 og Hilda Riddervold startet den gang i 40 % stilling. Den ble senere økt til 50% stilling. Hun har bygd opp poliklinikken til å bli et framtidsretta, nært og trygt tilbud for innbyggere i Valdres. Det er gjennomført mange behandlinger på kretpoliklinikken og vi har over tid sett behovet for å styrke kreftpoliklinikken. Det blir sårbart med en spesialsykepleier i poliklinikken på VLMS. For blant annet å sikre kontinuitet i avdelingen har vi i nært samarbeid med Sykehuset Innlandet besluttet at avdelingen stykes med med ytterligere én spesialsykepleier i 50 % stilling. Hilda Riddervold blir pensjonist fra 1 juli.

Elisabeth og Nina har jobbet på Intermediæravdelingen. Nina skal fortsette på Intermediæravdelingen kombinert med stillingen på kreftpoliklinikken. Elisabeth skal kombinere stillingen på kreftpoliklinikken med stilling i hjemmesykepleien i Nord-Aurdal kommune.

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes