Tid for gave - Å fullføre et liv

I Artikkelen Tid Som Gavejpg

Foredragsholder Astrid Rønsen er førstelektor ved NTNU Gjøvik og fagansvarlig for videreutdanningen i palliativ omsorg. Rønsen er forfatter og ikke minst ildjel innenfor hospicemiljøet i Norge.

Denne invitasjonen går ut til helsepersonell som arbeider med pasienter i livets sluttfase, de frivillige som er med i  Tid som gave-prosjektet og prestetjeneten i Valdres.

Vi ønsker en arena for dialog, felleskap og fag. Fokus på det eksistensielle rom i denne livsfasen er ønskelig.

Møterom: Audietoriet på VLMS

 

Kontaktperson

Hege Birketvedt Eklund

Kreftkoordinator Valdres/prosjektleder Tid som gave

Hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Tlf 92665149

Klikk her for å se invitasjonen

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes