Film om virksomhet VLMS

IMG 2786

Vi har valgt å lage en film om virksomhet VLMS for å gi folk et innblikk i hverdagen vår. Virksomhet VLMS tar hånd om øyeblikkelig hjelp for hele regionen

Valdres består av seks kommuner og er en turistdestinasjon. Vi har 18.000 innbyggere og 19.000 hytter – befolkningen øker i helger, høytider, ferier og ved festivaler.

Valdres lokalmedisinske senter ligger 10 mil fra nærmeste lokalsykehus, og 18 mil til universitetssykehus.

Virksomheten består av interkommunale tjenester:

  • Valdres legevakt
  • Valdres jordmortjeneste
  • Intermediæravdeling som også inkluderer kommunale akutte døgnplasser for somatikk og rus/psykisk helse samt døgnplasser til DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres

og Sykehuset Innlandet sine tjenester:

  • Dialyseavdeling
  • Røntgenavdeling
  • Kreftpoliklinikk
  • Spesialistpoliklinikk

Det er bedre å flytte en spesialist til VLMS, enn 15 pasienter til sykehuset, for å få samme undersøkelse.

Høy kompetanse bidrar til at flere pasienter får utført nødvendige helsetjenester hos oss før, istedenfor eller etter sykehus.

Valdres lokalmedisinsk senter har mange ulike profesjoner som samarbeider på tvers av avdelinger, med alle valdreskommuner, sykehuset og samarbeidende personell.

Vi bygger kompetansen gjennom tverrfaglig samarbeid. Vi har struktur og orden, og pasienter blir møtt med god kompetanse, ærlighet, trygghet, respekt og kvalitet. Vi er glad i jobben vår og det blir det trivsel, trygghet og arbeidsglede av.

En stor takk til alle medarbeidere som har deltatt i forberedelser, planlegging og i forbindelse med filming. En stor takk til Eskil Joplassen som har filmet og laget til filmen og en stor takk til dialysesykepleier Eli Marit Myrvold Bleka som er stemmen i filmen.

Klikk her for å se filmen

https://www.youtube.com/watch?v=K2dDlI9gWic&feature=youtu.be

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes