Tusen takk

Julehilsen

Vi vil få takke alle pasienter, pårørende, besøkende samt lag- og organisasjoner som har kommet med blomster, gaver, leserinnlegg, telefoner, epost, sms og gode tilbakemeldinger for den jobben som gjøres i virksomhet VLMS. Det betyr mye at personalet blir satt pris på for måten pasienter og pårørende blir sett, møtt og forstått.

Vi vil også takke for godt samarbeid med alle kommuner i Valdresregionen, fastlegene, Sykehuset Innlandet, andre helseforetak, nødetater og andre samarbeidsparter.

Åpningstider i julen

  • Fastlegekontor har ordinær åpningstid 27 og 30 desember. Er du på ferie eller gjennomreise i Valdres vil det være fastlege kontoret i den kommunen du oppholder deg som håndterer øyeblikkelig hjelp på dagtid
  • Valdres legevakt tar hånd om øyeblikkelig hjelp 24 og 31 desember helligdager og helger. Ring 116117, ved fare for liv og helse, ring 113
  • Røntgen har vanlig åpningstid 27 og 30 desember, dvs 0800-1530. Åpent 28, 29, 31 desember og 1 januar for øyeblikkelig hjelp. Kontakt legevakt uteom fastlegekontorets åpningstid. For å komme til røntgen kreves det rekvisisjon fra fastlege eller legevakt

I 2019 lagde vi en film om virksomhet VLMS, klikk på linken så kan du se filmen på ca 3 min. Husk lyd.

https://www.youtube.com/watch?v=K2dDlI9gWic 

Vi vil få ønske alle en så god julehøytid som mulig.

 

Beste hilsen fra:

  • Intermediæravdelingen
  • Valdres legevakt
  • Valdres Jordmortjeneste
  • Røntgen
  • Dialyse
  • Kreftpoliklinikken
  • Spesialistpoliklinikken

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes