Radiografen slutter

IMG 1700

Radiografen på VLMS slutter

Mange kjenner godt til radiograf Edgar Jensen som har jobbet som radiograf på VLMS siden 2009. Han har vært en trofast, stabil, fleksibel og dyktig radiograf. Det har vært viktig for VLMS å ha en god kontinuitet og stabilitet på røntgen. Det er et tilbud som brukes av mange og en viktig undersøkelse som fastlegene og legevaktslegene rekvirerer.

Vi har også fått tilbakemeldinger om at pasienter og pårørende er glad for å slippe lang reisevei. Siste 1,5 år har vi i godt samarbeid også prøvde ut å ha noe utvidet åpningstid på røntgen i helger og høytider. Et godt grunnlag er gjort for å jobbe videre med det. I påsken i 2017 var det 76 rekvisisjoner og påsken i 2018 var det 153. Mange blir spart for en tur til Gjøvik eller Lillehammer for å få vite om det er brudd eller ikke.

Etter at vi åpnet Intermediæravdelingen så har behovet for røntgen også der vært stort i perioder og viktig å ha tilgjengelig.

Edgar har fått seg ny jobb på Lillehammer sykehus og han sier selv at 9 år med ukependling er nok, selv om han mente den gangen han ble tilsatt at han skulle bli til han ble pensjonist.

Etter at Edgar sa opp sin stilling i juli har det i nært og godt samarbeid med Sykehuset Innlandet og HR avdelingen i Nord-Aurdal blitt gjennomført en god rekrutteringsprosess.

 

I påvente av at nytilsatt radiograf starter i stillingen har vi vært så heldige å få Maren Braastad fra Gjøvik. Hun har vært til opplæring med Edgar og skal jobbe 100 % stilling frem til nyttår.

Ny radiograf tiltrer stillingen på VLMS 1 januar 2019, hun heter Hilde Lauvhaug og er fra Valdres og Skrautvål. Vi ønsker henne veldig velkommen til oss.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes