Utredning av spesialisthelsetjeneste tilbud VLMS

Overlevering Av Rapporten Til SI

Sykehuset Innlandet vil styrke lokale spesialisthelsetjenester ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Siden januar 2018 har arbeidet pågått i nært og godt samarbeid mellom Sykehuset Innlandet, Valdreskommunene og VLMS.

Arbeidsgruppen har bestått av brukerrepresentanter, Sykehuset Innlandet, representanter fra alle seks kommuner og VLMS. Sykehuset Innlandet har utarbeidet et mandat som ble godkjent av Administrerende direktør Alice Beathe Andersgård i desember 2017.

I dag, 9 april 2018, overleverte brukerrepresentant Anne Kari Buajordet rapporten fra utredningen til Alice Beathe Andersgaard. Både styringsgruppen og arbeidsgruppen var representert i det avsluttende møte og det ble avholdt pressekonferanse.

Arbeidet har vært ledet av rådgiver Morten Lang-Ree i Sykehuset Innlandet, det er gjennomført flere møter i arbeidsgruppen og styringsgruppen. I tillegg har det vært eget møte med Legeutvalget ved VLMS, Brukerutvalget ved VLMS og regionrådet i prosessen.

Sykehuset Innlandet skal behandle rapporten i styremøte 20 juni 2018.

 

Oppsummering av forslag

Formålet med desentralisering av spesialisthelsetjenester er å kunne yte tjenester nærmere der pasientene bor for å spare pasientene for lange og krevende reiser til sykehus og bidra til å gi lik tilgang til spesialisthelsetjenester også for de med lang reisevei til sykehus. Desentralisert tjenestetilbud bidrar også til sparte pasientreisekostnader.

I 2017 hadde Valdres lokalmedisinske senter over 3.000 henvisninger til røntgenundersøkelser. Dette er undersøkelser som i all hovedsak ble utført av samme radiograf. En og samme radiograf har således spart pasienter og samfunn for 3.000 reiser til sykehus bare på ett år.

En legespesialist behandler i gjennomsnitt 10-15 polikliniske pasienter pr dag. For hver dag spesialisten utfører behandlingen i pasientenes nærmiljø, slipper 10-15 pasienter å reise til sykehus for å bli behandlet av samme spesialist.

For å sikre videre utvikling av et nært og godt behandlingstilbud i Valdres, må det satses videre på å:

  • Sikre stabilitet i allerede etablerte spesialistpoliklinikktilbud, herunder gjeninnføre hjerte/kardiologisk poliklinikk og nevrologisk poliklinikk
  • Etablere poliklinikktilbud innenfor øye, pediatri (barn), lunge og urologi
  • Sikre stabilitet og forutsigbarhet i røntgentilbudet ved å etablere en god vikarordning i ferier og annet fravær. Utvidelse av røntgentilbudet i høytider og turist-topper må etableres som en fast ordning
  • Desentralisere deler av pasientforløpet for søvnpasienter
  • Utrede etablering av såkalt FACT-team i samarbeid mellom kommunene i Valdres, NAV Valdres og Sykehuset Innlandet. Det er søkt om forprosjektmidler
  • Arbeide videre med muligheten for å samlokalisere VLMS og DPS/BUP Valdres med god medvirkning fra ansatte og brukere
  • Sette i gang utredning av behovet for CT og spesialisthelsetjenestesenger ved VLMS
  • Eveluere organisasjonsmodellen for samhandling mellom kommunene og SYkehuset Innlandet om ca ett år

For å lese hele rapporten kan du klikke her

Sykehuset Innlandet har på sine hjemmesider lagt ut en artikkel fra dagens møte, klikk på linken for å lese artikkelen:

https://sykehuset-innlandet.no/om-oss-si/aktuelt/nyheter/vil-styrke-lokale-spesialisthelsetjenester

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes