KommuneBEST Valdres

IMG 4638

KommuneBEST er en del av akuttmedisinprosjektet.

Det er viktig at helsepersonell som legevaktsleger, sykepleiere og ambulansepersonell trener sammen for å bli gode i akutte situasjoner. Det vil komme pasienten tilgode.

Det har i mange år vært et godt samarbeid mellom Valdres legevakt og ambulansetjenesten. fra 2015 åpnet Intermediæravdelingen som har mange alvorlig syke pasienter. For å styrke kompetansen, samhandlingen og samarbeidet har vi i 2018 satt opp 10 temakvelder der ambulansepersonell, sykepleiere fra legevakten og intermediæravdelingen og fastlegene i regionen møtes for å øve. Instruktører/fasilitatorer er fire fra hver av yrkesgruppene.

Det er KommuneBEST konseptet fra Alta vi forsøker å gjøre til KommuneBEST Valdres. Det er inspirerte, dedikerte og svært motiverte instruktører/fasilitatorer som leder sine kollegaer disse 10 temakveldene.

Vi er så smått i gang og alle ser frem til fortsettelsen.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes