Anestesilege i beredskap

Per Og Tore3

VLMS har anestesilege i bereskap deler av 2018

Akuttmedisinprosjektet er driftssatt i 2018 og vi prøver nå ut en modell med at vi har to anestesileger som er i beredskap på VLMS i enkelte perioder av 2018 og kompetanseheving av fastleger, sykepleiere på legeavkt og Intermediæravdelingen samt ambulansepersonell i Valdres.

En periode er mandag til fredag eller fredag til mandag. Det er gjennomført seks perioder så langt i år og vi har allerede høstet gode erfaringer.

Vi opplever at kompetansen kommer regionen tilgode og flere pasienter har fått nødvendig hjelp på VLMS i stedenfor å bli sendt til sykehus. Sykehusprosedyrer er utført på VLMS og pasienter spares for 20 mil i en ambulanse.

Anestesilegene har så langt også deltatt ved uttrykning og har fulgt pasient i ambulanse til sykehus når været har vært dårlig og luftambulansen ikke kan bistå oss.

Prosjektet er kommet igang som følge av at Stortinget har bevilget midler over statsbudsjettet med totalt 5 mill fra 2016 til 2018. 2017 brukte vi til å kartlegge, planlegge og lage planer for bruk av midlene.

I prosjektgruppa for akuttmedisinprosjektet sitter Per Einar Jahr, Ole Tveiten, Atle Rosendal, Dag Frode Tjernlie, Morten Lang-Ree, Anita Rødningen og Toril Naustdal

I tillegg så brukes det midler til kompetanseheving av det akuttmedisinske miljøet i Valdres der fastleger, ambulansemedarbeidere og sykepleiere på legevakt og intermediæravdelingen deltar. Se egen artikkel om KommuneBEST Valdres for nærmere informasjon.

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes