Temakveld om KOLS påVLMS 8 juni

Bilde

Bakgrunnen for opplegget er at Nord-Aurdal kommune ønsker å satse mer på forebyggende tiltak for personer med KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), siden tidlig intervensjon kan forebygge og bremse forverring av symptomer ved denne kroniske sykdommen. I den forbindelse er det satt ned en tverrfaglig gruppe (lege, sykepleier, ergo, fysio, friskliv), der koordinering, synliggjøring og utvikling av tilbud kommunen kan tilby denne pasientgruppen, har stått i fokus.

Målet for temakvelden er å gi nyttig informasjon om hva sykdommen dreier seg om, viktige behandlingsprinsipp og oppfølging, og ikke minst hva man selv kan gjøre for å bremse videre sykdomsutvikling. Arrangementet er åpent for alle, men målgruppen er personer med KOLS og pårørende.

Informasjon om temakvelden finner du her

Vil du lese litt mer om hva KOLS er? klikk her

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes