Røntgen åpent i påsken

IMG 2827R

Røntgen holder åpent større deler av påsken

Med en forventet befolkningsvekst i Valdres i påsken forsterkes bemanningen på legevakten også denne påsken. Vi har i flere år fått tilbakemeldinger om at et røntgentilbud ut over vanlige hverdager har vært savnet. 

Ved å ha røntgen i virksomhet VLMS ser vi at tilbudet til de som er i Valdres blir vesentlig bedre, færre trenger å bli fraktet til Gjøvik sykehus, pasientens situasjon blir avklart lokalt og legevakten vurderer om de kan gi behandling. Det betyr også at vi kan forvente en bedre ambulanseberedskap i Valdres da flere pasienter med mistanke om brudd ofte blir fraktet med ambulanse. 

Røntgen har åpningstid mandag til fredag fra kl 0800-1530, stengt alle helger og høytider samt når radiografen har ferie, kurs og avspassering. I påskeuken har røntgen normalt hatt åpent fra 0800-1530 mandag og tirsdag. Onsdag fra 0800-1200.

I år har vi utvidet åpningstid og røntgen har hatt åpent utover ettermiddagen både mandag, tirsdag og onsdag. Det har så langt vært mange som har hatt behov for røntgen og flere har kunne reise tilbake til påskefjellet enten med beskjed om at de ikke har brudd eller et brudd som er behandlet ved legevakten. Røntgen vil også ha åpent skjærtorsdag, langfredag og påskeaften

Det er et svært godt samarbeid med Sykehuset Innlandet hvilket vi har hatt over flere år. De er også opptatt av å se på hvilke oppgaver og tjenester vi kan etablere og videreutvikle. Røntgen er et av områdene det nå sees på om vi skal utvidet åpningstid til også å gjelde enkelte helger, høytider og lengre dager i perioder.

 

Bilder er et tilfeldig valgt røntgenbildet der radiografer er delvis med. "Pasienten" på bordet er en av våre medarbeidere på legevakten.

 

Vi ønsker alle en riktig god påske.

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes