Telemedisinsk utstyr på plass

IMG 0672

Telemedisinsk utstyr er på plass og vi planlegger opplæringe i slutten av august. Utstyret består av flyttbare enheter og utstyret er koblet opp gjennom norsk helsenett. Mottakeruttstyr står i mottakelsen på sykehuset på Gjøvik.

Utstyret som kan kobles til enheten er ultralyd, stetoskop, otoskop, dermaskop og et lite oversiktskamera. Utstyret kan også brukes av legene på senteret dersom det er ønskelig.

Opplæringen vil foregå på VLMS i samarbeid med leverandør Viju og samarbeidspartner Sykehuset Innlandet, avdeling Gjøvik.

Vi ser frem til å ta i bruk utstyret og håper at teknologien bidrar til at flere tilstander kan avklares lokalt og spare pasienter for reisen til Gjøvik der det er faglig forsvarlig.

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes