Hva er viktig for deg?

Buttonbilde

Hva er viktig for deg-dagen

Brukeren i sentrum

Tirsdag 6.juni,  er det markering av Hva er viktig for deg- dagen.

Helsepersonell i Norge og over 30 andre land spør 6. juni pasientene om hva som er viktig for dem. På denne dagen flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Målet er at den enkelte pasient skal ha en best mulig hverdag.

Her på VLMS vil du se ulike måter vi markerer det på. En del ansatte vil ha skiltet «Hva er viktig for deg» på seg. Det er informasjonsskriv og plakater rundt om i de ulike avdelingene på VLMS. For fjerde året på rad markerer norsk helsepersonell «Hva er viktig for deg-dagen» ved å stille pasientene sine nettopp dette spørsmålet.

Helsepersonell er lært opp til å spørre hva som feiler pasienten, mens de vi er mindre trent på å stille spørsmålet «hva er viktig for deg», ifølge seksjonsleder Anders Vege i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet: – Ved hjelp av denne dagen ønsker vi å bidra til at helsetjenesten blir enda mer opptatt av hva som kan bidra til god helse og en best mulig hverdag for den enkelte pasient. Da må vi dempe fokuseringen på sykdom.

Den 6. juni handler det om å lytte til brukernes stemme, involvere dem og gi rom for medbestemmelse. Helsepersonellet ønsker å mobilisere brukerens egne ressurser og motivere dem mot et ønsket resultat. Dagen er en del av et forbedringsarbeid om gode pasientforløp – innen den enkelte kommune og mellom primærhelsetjeneste og sykehus.

Med denne knappen på brystet vil helsepersonell gjennom ulike lokale initiativ rette oppmerksomheten mot pasientens behov – for så i ettertid gjøre sitt for å følge opp det som er viktig gjennom planer og individuelle tiltak.

Årets markering støttes av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Helsedirektorat og Helse- og omsorgsdepartementet med statsråden i spissen.

Så: Hva er viktig for deg?

Du kan få mere utfyllende informsjon ved å klikke på vedlagt link

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/laringsnettverk/gode-pasientforlop-for-eldre-og-kronisk-syke/kunnskapsgrunnlag-og-verktoy/materiell-til-hva-er-viktig-for-deg-dagen/

Video med Bent Høie og Anders Vege

https://vimeo.com/213986400

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes