Lokal kunst på intermediæravdelingen

IMG 0273

Kunst i virksomhet VLMS

En del av virksomhet VLMS flyttet fra Fagernes legesenter og hadde ikke kunst som kunne flyttes med. Fra Valdres fødestogo ble det tatt med en del kunst som er hengt opp i virksomheten. Intermediæravdelingen er en ny avdeling for Valdres. Det er pasienter og pårørende i avdelingen i korte og lengre perioder. Avdelingen har mange nakne vegger både i korridor og på pasientrommene. Det er bevilget midler til kunst i fellesstuer fra tidligere som var på plass til innflytningen for om lag 1 år siden.

 

Det er et eget kunstutvalg ved VLMS som i nært samarbeid med VLMS-Eiendomsselskapet-IKS har laget en kunstplan, de har fått prosjektmidler og hatt en god prosess for VLMS bygget. Eiendomsselskapet vedtok at kunstutvalget også skulle ta ansvar for kunst i intermediæravdelingen og de fikk en budsjettramme.

 

Kunsten som har kommet på plass i korridorer er fra lokale kunstnere i Valdres som er Eva Laila Hilsen, Monica Hansebakken, Rune Hammerstad og Liv Rygh. Liv Rygh har hatt ansvar for å montere kunsten. Kunst til pasientrommene er ventet til VLMS i løpet av mai og Rygh vil også montere dette.

På et av bildene er to av våre dyktige vaktmestere med da de har bistått med monteringen, Jan Egil Salvesen og Harry Amundsen. 

Tilbakemeldinger fra pasienter, pårørende og medarbeidere er svært positive. Kunsten har skapt nytt liv i korridorene hos oss

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes