Medarbeidere og tjenester i virksomhet VLMS

Signe Lill Stine Mari

Alle tjenester i virksomhet VLMS er nå er samlokalisert i VLMS byggets plan 1. Det skjedde i perioden 23 februar til 20 mars 2015. 1 juni åpnes intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger). Dette blir et nytt tilbud for Valdreskommunene og er i tråd med Samhandlingsreformen som trådde i kraft i 2012.

Nord-Aurdal kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de interkommunale tjenestene i bygget.

Avdelinger i virksomheten er:

Dialyse

Røntgen

Spesialistpoliklinikk

Valdres jordmortjeneste

Valdres legevakt

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser (10+2)

 

Stine Mari Skrindsrud Nordaas tiltrådde stillingen som avdelingssykepleier 01.08.14.

Fridtjov Riddervold tiltrådde stilling som overlege 04.05.15. 

Nytilsatte sykepleiere som skal jobbe på intermediæravdelingen og legevakten sammen med medarbeidere som går i turnus på legevakten starter 18. mai.

Tilsettingsprosessen er i siste fase i denne omgang.  

Spørsmål kan rettes til:

Virksomhetsleder VLMS Toril Naustdal tlf: 970 43 084 eller epost toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes