Informasjon og besøk VLMS mai 2015

IMG 3501

Det har i løpet av mai vært mange som har vært på besøk for omvisning og informasjon om VLMS. Vi har valgt å ta i mot alle som har henvendt seg og gitt informasjon. Omvisning er også gjennomført i den grad det er forenelig med driften. Hensynet til pasientene har kommet først og nødvendige avklaringer er gjort med aktuelle pasienter i den grad det har vært nødvendig.

Det pågår i disse dager arbeid for å få klart uteområdet det er planlagt ferdig til ca 1 juli. Det jobbes også med å bedre skilting både inne og ute.

De som har vært på besøk i mai er:

6 mai -  Kommunikasjonsavdelingen i Sykehuset Innlandet HF - ca 10 personer

7 mai -  Oppland fylkeskommunes eldreråd ca 60 personer

7 mai -  Drosjesjåfører fra Valdreskommunene - ca 15 personer

8 mai -  Sykehusaksjonen - 3 personer

11 mai - Hallindal sjukestugu - ca 10 personer

20 mai - Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF - ca 10 personer

20 mai - Samhandlingsenheten i Sykehuset Innlandet HF - 3 tilstede+3 på videokonferanse

22 mai - Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere fra valdreskommunene ca 30 

             personer

28 mai - Styret i Sykehuset Innlandet HF - ca 20 personer

29 mai - Ledere, verneombud, tillitsvalgte og medarbeidere fra valdreskommunene - ca 40

             personer

30 mai - Inner Wheel - ca 35 personer

 

Det har vært lærerrikt å få besøk, mange gode spørsmål og gode innspill.

Besøk internt i regionen har vært viktig og mange gir uttrykk for en stolthet over å være en del av dette. Det er utrolig viktig og bra at flere kjenner på den følelsen.

Besøk eksternt har vært preget av gode tilbakemeldinger på hvordan Valdres i fellesskap har klart å få dette til, sammen. 

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes