Informasjon til publikum

Fra E 16

Drift i Valdres lokalmedisinske senter er godt i gang. Mange tjenester har flyttet inn og vi har gjort oss mange gode erfaringer. Det jobbes med forbedringer blant annet skilting innvendig og utvendig for at det skal bli enklere å finne fram.

Nedenfor finner du telefonnummer til de ulike avdelinger, et utvendig oversiktskart som viser hovedinngangene til bygget og en oversikt over hva som er i det enkelte plan i bygget.

Virksomhet Omsorg og rehabilitering

Tjeneste

Telefonnr

Produksjonskjøkken/kantine –   Plan 0

61 35 89 90/

61 35 89 91

Institusjonsavdeling, 30 plasser –   Plan 2

61 35 89 70

Fysio- og ergoterapi – Plan 1

61 35 89 85/

61 35 89 86

Hjemmetjenesten

Høst 2015

Kommunalt hjelpemiddellager

Høst 2015

Heldøgns omsorgsleiligheter, 20 leiligheter

Høst 2015

 

Virksomhet VLMS – Plan 1

Tjeneste

Telefonnr

Valdres jordmortjeneste

61 35 89 27

Valdres legevakt

61 36 10 44

Røntgen

61 35 89 40

Dialyse

61 35 89 45

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser

Åpner 1 juni

 

Spesialistpoliklinikken

Det er 10 til 12 forskjellige spesialister som utfører polikliniske tjenester. For å få time hos spesialist er det din fastlege som sender henvisning. Det vil da være en vurdering utført av de aktuelle spesialister om pasienter får time og konsultasjon utført på i Valdres lokalmedisinske senter eller om det skal skje på sykehuset. Spesialistene er i Valdres 1-3 ganger pr mnd. Disse spesialister er:  Nyrelege, hudlege, hjertelege, ortoped, ortopediingeniør, revmatolog, øyelege, øyelege og  diabetespoliklinikk med fundusfoto (øyenbunnsfotografering).

Det er skiltet til legevakten fra E16 vis a vis Fagernes kjøpesenter. Valdres lokalmedisinske senter ligger i Garliveien 14 og har to hovedinnganger. Klikk her for å se oversiktkart for parkering og hvor hovedinngangene er.

Fagernes legesenter har samme adresse, Garliveien 20 og telefonnummer, 61 35 98 88. De har ny inngang på nedsiden. For å komme hit kjører man på nedsiden av Valdres lokalmedisinske senter og følger skilting mot legesenter. Inngangen er til venstre for de tre garasjeporter, som er mellombygget mellom Fagernes legesenter og Valdres lokalmedisinske senter, klikk her for bilde.

 

Oversikt over tjenester i de ulike plan

Plan 2        Omsorg og rehabilitering Nord-Aurdal kommune

                  Korttidsavdeling

Plan 1        Valdres lokalmedisinske senter

                  Spesialistpoliklinikk

                  Valdres legevakt

                  Valdres jordmortjenesten

                  Røntgen

                  Dialysen

                  Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser

                  åpner 1. juni 2015

Plan 0        Fysio- og ergoterapi

                  Tannklinikken Valdres

                  Kantine/produksjonskjøkken

 

Kontaktinformasjon til virksomhetsledere:

Eirunn Bjørkheim, virksomhetsleder omsorg og rehabilitering

eirunn.bjorkheim@nord-aurdal.kommune.no

Toril Naustdal, virksomhetsleder VLMS

toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes