Helseminister Bent Høie kommer

Images

Dato:           12.03.2015
Kontakt:       Kommunikasjonsrådgiver Nuria Barrabés Gørrissen, 47303943

             

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Raufoss, Gjøvik og Fagernes 13. mars

 

Statsråd Bent Høie besøker Kiwi på Raufoss sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, Sykehuset Innlandet Reinsvoll Gjøvik, og Valdres lokalmedisinske senter på Fagernes.

 

 

Kl 10.00-11.00: Kiwi på Raufoss sammen med arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, adresse: Storgata 68.

 

Tema for besøket er tiltaket Jobbmestrende oppfølgingder helsetjenesten, NAV og næringslivet jobber sammen for at mennesker med alvorlige psykiske lidelser skal komme ut i arbeid. En fersk evaluering viser at 75 prosent av de 148 deltakere kom i arbeid gjennom prosjektet , mot 16 prosent før prosjektet startet. Statsrådene treffer brukere, arbeidsgiver og helsepersonell som har bidratt til de gode resultatene.  

 

Pressen er velkommen til å delta og statsrådene er tilgjengelige for kommentarer.

 

Kl 11.15-12:00: Sykehuset Innlandet Reinsvoll, adresse: Presteseter 2840 Reinsvoll, bygning 07, Gamlesentralen.

 

Helse- og omsorgsministeren får en orientering og omvisning av tilbudet sykehuset har til de minste pasientene. Psykisk helsevern, kvinneklinikk oghelsestasjon og barnevern samarbeider før, under og etter fødsel for å etablere trygge rammer for det nye barnet og foreldrene. Helse- og omsorgsministeren vil også treffe brukere og få en omvisning i de nye lokalene til gravide rusmisbrukere, inkludert familieleilighetene.

 

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelige for kommentarer.

 

Kl 12.20-14.00: Sykehuset Innlandet Gjøvik, adresse: Kyrre Greppsgt. 11

            12.20-12.45        Implementering av kreftpakkeforløp. Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelige for kommentarer.

12.45-13.30        Møte med foretaksledelsen. Møtet er lukket for pressen.

13.30-14.00        Møte med foretakstillitsvalgte og verneombud. Møtet er lukket for pressen.

 

Kl 15.30-17.00: Det nye Valdres lokalmedisinske senter, adresse: Garlivegen20

15.30-16.30    Omvisning på huset og møte med pasienter, ansatte og brukere. Tema er rehabilitering, tannklinikk, legevakt, skadestue, røntgen, sykehuset innlandets/dialyse, korttidsavdeling

16.30-17.00        Kaffe og rundstykker samtale med ansatte og brukere

 

VLMS samlokaliserer legevakt, legevaktsentral, jordmortjeneste og intermediær avdeling med døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp tilbud. Oppland fylkeskommune leier areal til Valdres tannklinikk, sykehuset Innlandet skal leie areal til spesialistpoliklinikk, dialyse og røntgen, samt at Nord-Aurdal kommune skal leie areal til 30 institusjonsplasser, 20 omsorgsleiligheter, kommunalt hjelpemiddellager samt lokaler til ergoterapeut og fysioterapeut. VLMS får også en egen kantine og et auditorium for undervisning og kurs.

 

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for kommentarer.

                 

                                                

Følg oss på Twitter og Facebook

 

    

Postadresse:
  Postboks 8011 Dep
  0030 Oslo

Kontoradresse:
  Teatergata 9

 

Kommunikasjonsdirektør:

Liv Merete Wiker

Telefon: 992 07 708

 

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes