Oppstart og drift av tjenester

IMG 3337

Den 16. januar var det offisiell åpning av Valdres lokalmedisinske senter. I dagene etter åpning har leietakere jobbet med å forberede innflytting i nye lokaler. Det er to virksomhetsledere som samarbeider om dette. Eirunn Bjørkheim, virksomhetsleder Omsorg og rehabilitering i Nord-Aurdal kommune og Toril Naustdal, virksomhetsleder VLMS, inneholder de regionale tjenester og Sykehuset Innlandet sine tjenester.

16. februar flyttes 30 pasienter fra Aurdalsheimen til Valdres lokalmedisinske senter. Det vil fremdeles være drift ved Aurdalsheimen for personer med demens sykdom.

Det er mange som ønsker å se lokalene og det er Eirunn og Toril positive til. Dette må imidlertid avtales med dem direkte. Det er nå en hektisk periode der bygget fylles med inventar, møbler og utstyr. I tillegg pågår det opplæring av personell som skal ha sin nye arbeidsplass her. Nedenfor gir vi en oversikt over hva den enkelte virksomhet inneholder og når tjenester flytter inn.

 

Virksomhet Omsorg og rehabilitering

Tjeneste

Flyttedato

Driftsstart

Telefonnr

Produksjonskjøkken/kantine

Uke 6

09.02.15

61 35 89 90/

61 35 89 91

Institusjonsavdeling, 30 plasser

16.02.15

16.02.15

61 35 89 70

Fysio- og ergoterapi

Uke 8

23.02.15

61 35 89 85/

61 35 89 86

Hjemmetjenesten

 

Høst 2015

 

Kommunalt hjelpemiddellager

 

Høst 2015

 

Heldøgns omsorgsleiligheter, 20 leiligheter

 

Høst 2015

 

 

Virksomhet VLMS

Tjeneste

Flyttedato

Driftsstart

Telefonnr

Valdres jordmortjeneste

03+04.03.15

05.03.15

61 35 89 27

Spesialistpoliklinikken

Uke 8

23.02.15

 

Legevakt

02.03.15

02.03.15

61 36 10 44*

Røntgen

Uke 9+10

04.03.15

61 35 89 40

Dialyse

18+19.03.15

20.03.15

61 35 89 41

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser

 

01.06.15

61 35 89 20

De telefonnummer som står oppført gjelder fra driftsstart i de enkelte avdelinger

*Legevakten beholder sitt telefonnummer 61361044 inntil nytt nasjonalt legevakts nummer settes i drift, når sentrale myndigheter bestemmer det.

 

For ytterligere informasjon www.vlms.no

 

Kontaktinformasjon til virksomhetsledere:

Omsorg og rehabilitering: Eirunn Bjørkheim, eirunn.bjorkheim@nord-aurdal.kommune.no

VLMS:                             Toril Naustdal, toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes