Pårørendeprosjekt - kreft og palliasjon

Paaroerende

Pårørendeprosjekt

«Pårørende,- ressurs, rolle og  behov « er navnet på pårørendeprosjektet som har vært jobbet med siden våren 2015. Utvikling av ulike pårørendetiltak gjennom regional kreftkoordinator er utgangpunktet for søknaden og bevilgingen fra Helsedirektoratet. Tiltakene er utformet i tråd med myndighetenes mål om å anerkjenne og løfte fram pårørenderollen som ressurs, som bærebjelke i omsorg, som informant og som erfaren og likeverdig samarbeidspartner. Pårørende kan også ha egne behov for å ivareta egen helse.

Prosjekttiltakene omfatter både strategisk planarbeid og struktur, konkrete tiltak som pårørendekurs og etablering av møteplasser, samt fagutviklingstiltak. Målgruppen for tiltakene er primært pårørende til alvorlig somatisk syke, men er relevant for andre pårørendegrupper også. Kreftkoordinator vil legge vekt på å spre tiltak og kompetanse til samarbeidspartnere.

Er du pårørende til noen med alvorlig sykdom?

Våren 2015 ble det gjennomført mestringskurs for pårørende. Dette vil gjentas dersom det er etterspørsel. Regional kreftkoordinator er åpen for kontakt og samtaler med pårørende til alvorlig syke, innenfor fagområdet kreft/palliasjon.

Har du behov for veiledning i forhold til rettigheter, avlastning, hjelp? Barn som er pårørende? Kreftkoordinator har lav terskel for kontakt og målet er å bidra til gode løsninger sammen.

Kompetansetiltak

Gjennom prosjektet er det knyttet kontakt med Pårørendesenteret i Stavanger. Dette er en stiftelse støttet av Helsedirektoratet, som er tilgjengelig  for pårørende som ønsker veiledning i forhold til rettigheter, informasjon, jus og hjelp. Les mer: www.pårørendesenteret.no

Pårørendesenteret har også utviklet gode kompetansetilbud for helsearbeidere. Et av prosjekttiltakene i Valdres er informasjon, utprøving og spredning av  e-læringsprogrammet som Pårørendesenteret tilbyr. Her kan skreddersydd undervisning bestilles, og programmet inneholder ulike læreressurser/filmsnutter godt egnet for opplæring i pårørendearbeid. Utforsk mer her: www.pårørendeprogrammet.no

Bredt samarbeid

I Pårørendeprosjektet samarbeides det bredt med andre, for eksempel psykisk helsetjeneste, helsesøstertjenesten, frisklivssentralene og folkehelsekoordinator. Brukere og frivillig sektor er også sterkt involvert. Les mer om Pårørendeprosjektet i Valdres her

 

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes