Kreftkoordinator for Valdres

Hegejpg

Kreftforeningen og dei seks Valdreskommunane har gått saman om å finansiere ei stilling som regional kreftkoordinator.

Spesialsjukepleiar Hege Birketvedt Eklund er tilsett i stillinga, med heile Valdres som arbeidsområde. Kreftforeningen sine mål med denne satsinga er å bidra til betre livskvalitet og levekår for kreftpasientar, pårørande og helsepersonell i eigen kommune.

Hege Birketvedt Eklund, Kreftkoordinator i Valdres:

Hege.eklund@vestre-slidre.kommune.no

Mobiltelefon: 92665149

Kl 8.30 -15.00

Besøksadresse:

Hege har kontor i Vestre Slidre og på VLMS. Ta kontakt for å gjøre avtale

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes