Drifts- og utviklingsråd

Navn Paa Veggen

Drifts og utviklingsråd (DUR)

DUR erstatter samarbeidsorgan for VLMS og styringsorganet for Valdres legevakt. Vertskommunen har ansvar for vertskommuneavtalen, avtaler med helseforetaket og utarbeidelse av budsjett som legges fram for rådmannsutvalget.

DUR skal:

  • Være en formell overordna arena for strategisk og langsiktig planlegging mellom VLMS, kommuner og helseforetak
  • Sikre god informasjon og kunnskap om tjenestene i VLMS i regionen og helseforetaket

Siden oppstarten i 2015 er det avholdt 4 møter hvert av årene. Utvalgene kan selv spille inn saker til DUR.

 

DUR består av:

NN, kommunalsjef Nord-Aurdal kommune (leder)

Steinar Nybråten, kommunalsjef Øystre Slidre kommune, representerer helse- og omsorgslederforum (nestleder)

Toril Naustdal, virksomhetsleder VLMS (sekretær)

Linda Mæhlum Robøle, ordfører Etnedal og regionrådsleder Valdrs

Elin Jensen Kråkenes, medarbeiderrepresentant

Arne Leite - leder i brukerutvalget

Per Einar Jahr, overlege VLMS

Ole Tveiten, legevaktsoverlege

Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Pre-hospitale tjenester - SI

Liv Hammerstad, avdelingssjef divisjon psykisk helsevern - SI

Laila Olsen, enhetsleder DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres - SI

Morten Lang-Ree, rådgiver Pre-hospitale tjenester - SI

Ingrid With, rådgiver divisjon Gjøvik/Lillehammer - SI

 

Oppdatert 01.12.2020

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes