Spesialisthelsetjenestens tilbud i VLMS - vi ønsker å rekruttere fra hyttebefolkningen

Spesialisthelsetjenesten

I artikkelen i Valdresmagasinet har vi fokusert på spesialisthelsetjenestetilbudene i VLMS. Spesialisthelsetjenesten har et variert og godt tilbud i dagens Valdres lokalmedisinske senter (VLMS). Spesialistene har poliklinisk virksomhet i varierende grad. Hyppigheten på de polikliniske dagene er varierende, fra en gang pr uke til en gang pr måned.

VLMS har dessverre ikke hatt tilbud om nevrolog de siste måneder. Det er behov for nevrolog og vi håper at VLMS kan tilby polikliniske tjenester også med nevrolog i nær framtid.

Per Einar Jahr er kommuneoverlege i Nord-Aurdal er leder for dagens VLMS og kan kontaktes på tlf: 61 35 98 88 eller epost: per.einar.jahr@nord-aurdal.kommune.no

Klikk på linken nedenfor så kan du lese artikkelen fra Valdresmagasinet 5. april 2014.

Artikkel Valdresmagasinet 5. april 2014

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes