Valdres lokalmedisinske senter 2015

Pasientbehandling

Det er mange tjenester som skal samlokaliseres av de som eksisterer i regionene i dag. I tillegg skal regionene nå samarbeide om en intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger). Dette blir et nytt tilbud for Valdreskommunene og er i tråd med Samhandlingsreformen som trådde i kraft i 2012.

Nord-Aurdal kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de interkommunale tjenestene i bygget.

I den forbindelse skal det rekrutteres helsepersonell i tilknytning til denne avdelingen. Virksomhetsleder Toril Naustdal tiltrådde stillingen 01.04.14 og skal jobbe med forberedelse for oppstart i 2015 med blant annet planlegging, anskaffelser av utstyr samt rekruttering.

Stine Mari Skrindsrud Nordaas tiltrådde stillingen som avdelingssykepleier 01.08.14.

Overlegestillingen er nå besatt og tiltrer stillingen våren 2015. 

I september blir det lyst ut stillinger for sykepleiere og fysioterapeut. I tillegg vil det bli lyst ut stilling som saksbehandler som skal ha ansvar for tildeling av plasser i intermediæravdelingen. Tiltredelse våren 2015. 

Ledig stilling vil bli lyst ut i aktuelle aviser/tidsskrifter samt på Nord-Aurdal kommune sine hjemmesider.

 

Spørsmål kan rettes til:

Toril Naustdal tlf: 970 43 084 eller epost toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes