Prosjektet - Samhandling i Valdres 01.09.13-30.06.14

Prosjektledere

Valdresregionen fikk 1 mill fra Helsedirektoratet i samhandlingsmidler og 0,5 mill fra Fylkesmann i Oppland til velferdsteknologi i 2013. Prosjektperiode 01.09.13-30.06.14.

Fra 1 september 2013 var alle tre prosjektledere på plass og arbeidet i de tre arbeidsgruppene startet 9. september. Prosjektlederne utgjør Regional Samhandlingsenhet (RES). Prosjektlederne er: Stine Mari Skrindsrud Nordaas (prosjekleder/fagutvikler), Egil Bjørsland (prosjektleder arbeidsgruppe 1 og 2) og Toril Naustdal (prosjektleder arbeidsgruppe 3 og leder av RES). De tre arbeidsgruppene er:

1) Utvikling av behandlingslinjer basert på eHelse/IKT

2) Kompetanseutvikling

3) Nye VLMS – sentrum for samhandling i regionen.

Alle seks kommuner har kjøpt inn videokonferanseutstyr. Det betyr at helsepersonell kan samhandle via videokonferanse med helseforetak, samarbeidskommuner og andre. I mars og april vil det  bli gjennomført KOLS-kurs for helsepersonell der følgende er representert: legekontor, legevakten, hjemmetjenesten, sykehjem og fysioterapitjenesten. Undervisningen foregår via videokonferanse og det er Granheim lungesykehus som står for undervisningen. Det er Tromsø Telemedisin Consult som står for organiseringen av undervisningen.

I arbeidet med utvikling av behandlingslinjer sees det også på behovet for endringer av tjenesteavtaler og/eller nye rutiner for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Tjenesteavtalene skal evalueres og behandles i alle kommuner våren 2015.

Fagutvikler jobber spesielt med strategisk kompetanseplan i disse dager. Planen skal i første omgang lages for VLMS. Målet er at planen på sikt skal omfatte alle seks kommuner.

I nytt VLMS blir det en intermediæravdeling med øyeblikkelighjelpsenger (KAD-senger). Dette blir et nytt tilbud i regionen som gjør at flere kan behandles lokalt. Dette nivået blir det høyeste nivået i omsorgstrappen for alle kommuner. Avdelingen skal ivareta behovet før, i stedenfor og etter sykehusopphold. Krav om økt kvalitet og pasientsikkerhet fra sentrale myndigheter fordrer at regionen i fellesskap utarbeider gode rutiner og prosedyrer for samhandlingen mellom kommuner og VLMS. Målet må være god pasientflyt.

Samhandling i Valdres har et godt samarbeid med Sykehuset Innlandet. De er representert i alle tre arbeidsgrupper. I ny helse- og omsorgstjenestelov skal kommuner medvirke til forskning. Siden Regionalt helseprosjekt startet i 2009 har doktorgradsstipendiat Siv Magnussen fra Senter for omsorgsforskning fulgt Valdresregionen. Hun deltar i arbeidsgruppe 3 i Samhandling i Valdres.

 Prosjektet har søkt søkt skjønnsmidler fra Fylkesmann i Oppland.

 

 

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Toril Naustdal

epost: toril.naustdal@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 970 43 084

 

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes