Fra E16

Kontakt oss

Virksomhet VLMS

Tjeneste

Telefonnummer

Valdres legevakt

116117

Valdres jordmortjeneste

61358920 / 61358927

Intermediæravdeling med kommunale akutte døgnplasser

61358920 / 61358923 

Røntgen

61358920 / 61358940

Kreftpoliklinikk (onsdag og torsdag)

61358920 / 61358946

Dialyse (mandag- onsdag – torsdag - fredag)

61358920 / 61358945

Spesialistpoliklinikken

Det er 10 til 12 forskjellige spesialister som utfører polikliniske tjenester. For å få time hos spesialist er det din fastlege som sender henvisning. Det vil da være en vurdering utført av de aktuelle spesialister om pasienter får time og konsultasjon utført på i Valdres lokalmedisinske senter eller om det skal skje på sykehuset. Spesialistene er i Valdres 1-4 ganger pr mnd.

Virksomhetsleder Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no,   tlf: 988 78 313

Besøksadresse: Garlivegen 14, 2900 Fagernes

 ***********************************************************************

Valdres Øyeklinikk

Øyelege Kristoffer Ommundsen åpnet Valdres Øyeklinikk mars 2019 og har lokaler på VLMS. For å få time hos øyelege må du ha henvisning fra din fastlege. Valdres øyeklinikk har telefontid fra kl 0800-0900.

Har du time hos Valdres øyeklinikk møter du på venterommet på plan 0, til venstre når du kommer inn hovedinngangen i plan 0. Du blir hentet inn til time når det er din tur. Du trenger ikke å henvende deg for registrering.

Telefonnummer til Valdres øyeklinikk er: 913 84 535

Hjemmesiden til Valdres øyeklinikk er: https://www.valdresoyeklinikk.no/

************************************************************************

 

Virksomheter Institusjon og Hjemmetjenester

Tjeneste

Telefonnr

Produksjonskjøkken/kantine –   Plan 0

61 35 89 90/          61 35 89 91

Institusjonsavdeling, 30 plasser –   Plan 2

61 35 89 20

Fysio- og ergoterapi – Plan 1

61 35 89 85/          61 35 89 86

Hjemmetjenesten

61 35 89 60/         976 89 021

Kommunalt hjelpemiddellager

415 28 996/           976 89 021

Heldøgns omsorgsleiligheter

Plan 1 61358992

Plan 2 61358993

Virksomhetsleder Gro Merete Holde 

epost: gro.merete.holde@nord-aurdal.kommune.no, tlf: 473 96 339

Besøksadresse: Garlivegen 12, 2900 Fagernes

 

************************************************************************

Oppland fylkeskommune

Tanklinikken Valdres

Telefon: 61 27 05 90

Besøksadresse: Garlivegen 16, 2900 Fagernes

Samarbeidspartnere

Webredaktør:

Solrun Fransen

epost: solrun.fransen@nord-aurdal.kommune.no

tlf: 988 78 313

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)

Besøksadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes

 

 

Postadresse:

Garlivegen 14
2900 Fagernes