Sør-Aurdal demensforening

Sør-Aurdal

Kontaktperson
Anne Marie Skinnes Lie
Telefon
94219556
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Samtale/veiledning,Kurs/foredrag,Møteplass,Aktivitetstilbud
Område
Sør-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Sør-Aurdal demensforening ble startet i 2016 og de ønsker å være en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Foreningen arbeider for å starte pårørendeskoler/samtalegrupper, tilbud om aktivitetsvenn, demensvennlig samfunn. Dette krever samarbeid med kommunen. Arrangerer også medlemsmøter og åpne møter med tema knyttet til kognitiv svikt. Sprer informasjon om demens.

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.