Fagernes Skytterlag

Fagernes

Kontaktperson
Gunnhild Svenstad
Telefon
91783657
Type
Frivilling-lag-forening
Aktivitet
Aktivitetstilbud
Område
Nord-Aurdal
Beskrivelse av virksomheten
Skytterlaget er medlem i Det frivillige skyttervesen som har til formål å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter. Skyting er en spesiell idrett der jenter og gutter konkurrerer i samme klasse.og der hvor unge og gamle deltar side om side. Det er unikt, sosialt og skaper samhold. Fagernes skytterlag forsøker å gi barn og unge et sted de kan føle tilhørighet som en del av et felleskap. Vi har lavterskeltilbud der de unge kan låne påkrevd utstyr som våpen og skytebeklending

Når du klikker på knappen under, blir det sendt en lenke til den som er registrert som kontaktperson for denne virksomheten.

Denne lenken har begrenset gyldighet.